Thursday, August 2, 2007

Fröå gruva, en historia om slit, släp och konsthus

På Åreskutans vackraste sida ligger resterna av Fröå koppargruva. Området som stod och förföll efter att brytningen slutat i början av 1900-talet har nu i mycket rastaurerats av ideella krafter. Det finns en webbplats www.froagruva.nu där det finns beskrivet. Jag tog några bilder när vi guidades runt där den 29 juli. Av en slump hade jag någon veckan innan läst en bok, Hur låter åskan, Förstudium till en vetenskapsteori av Johan Asplund. Den innehåller en del som kort och gott heter Christopher Polhem och som resonerar om begreppen konst och vetenskap och begreppet konsthus, något som man plötsligt står inför vid Fröå, huset där vattenhjulet finns.


En gruva förutsätter sten som inehåller mineral.
Det var tidigare bra om det fanns vattenkraft att driva pumpen som hämtade upp vattnet och malmen ut gruvan. Här är dammen vid
Fröå.
Vattnet forslades från dam till vattenhjul och från gruvans botten tillbaka till dammen med rör och anordningar framst av trä.
Det stora vattenhjulet finns rekonstruerat i detta också rekonstruerade Konsthus.
Det första som händer med vattnet när det runnit ner till Konsthuset är att det trycks upp till hjulets övre del för att ge så kallat överfall. Vattnet pressas upp genom röret i mitten på bilden.
Här är konstruktionen av överfallet.
Och här hjulet i sin helhet.Och här har vi utväxlingen till stånggången som går upp till gruvhålet för att driva utpumpningen av vattnet i gruvan.


Här tar stånggången sin början ut ur Konsthuset.Och så här ser stångångsmekanismen ut.


Här går stångången in i huset ovanför gruvhålet.


Här är arrangemanget ovanför gruvhålet med sitt intrikata pumpsystem.


Jag kan verkligen rekommendera att besök på Fröå, guiden är kunnig och har mycket att berätta.

Apropå Konsthus så finns det väl möjlighet att skruva ihop funderingar om just Fröås konsthus med de mer snäva konsthus (kanske?) som t ex nyligen sattes upp på sluttningen i Lilla Kivik. jag fattar det så att det är snävheten som Asplund vill åt. Se på min blog http://olle-platan.blogspot.com/2007/07/old-and-new-room-construction-lilla.html och på webben http://www.kivikart.se/kivik-art-centre-intro.htm .

No comments: